Рециклирани турбокомпресори

Напълно рециклиран турбокомпресор

 

Когато става дума за рециклиране на турбокомпресори, в Turbo's Hoet качеството е приоритет. В нашите модерни сервизи ние работим в съответствие с най-новите спецификации на производителите, разполагаме с най-съвременните технологии и непрекъснато инвестираме в знанията на нашите служители. Всеки рециклиран турбокомпресор преминава цялостна проверка за съответствие с най-високите изисквания за качество преди да започне новия си живот. В Turbo's Hoet качеството на рециклиран турбокомпресор е сравнимо с това на нов.

 

 

Как се рециклира турбокомпресор? 

 

Процесът на рециклиране в Turbo's Hoet преминава през няколко етапа: разглобяване, инспектиране, почистване, сглобяване, балансиране, настройване и проверка. Балансирането е една от най-важните стъпки в процеса на възстановяване. Тъй като съвременният турбокомпресор има скорост на въртене от над 200 000 оборота в минута, дори и най-малкият дисбаланс може да доведе до незабавно или постепенно повреждане. Ето защо доброто рециклиране започва с перфектен баланс. 

 

По-долу можете да проследите отделните стъпки в процеса на рециклиране на турбокомпресор: 

 
Разглобяване
Почистване
Инспектиране
Пясъкоструене - автоматично
Пясъкоструене - ръчно
Машинно обработване
Смазване
Измерване
Балансиране
Сглобяване
Настройване
Пакетиране